Welcome to the website of

member of the European Forum of People with Disabilities.

Latest news

Date: 30.05.2024

Информация за кандидатстудентска кампания на НАТФИЗ за 2024/2025 г. и факултет „Екранни изкуства“

През месец май бяха проведени две ползотворни срещи за сътрудничество и съвместна работа между ръков...
read more
Date: 30.05.2024

Новини от Европейския форум на хората с Увреждания

Отделът по комуникации към ЕФХУ е изработил видео клип на тема "Защо да гласувате на европейските из...
read more
Date: 30.05.2024

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Към амбициозно прилагане на законодателството на ЕС за достъпност &...
read more
Date: 29.05.2024

СИБ участва в работна среща в Столична община

  На 27май 2024 г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в работна среща за актуализ...
read more

KURAZH magazine

Useful information