ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“

Във връзка с процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“  публикуваме полезна информация, предоставена от фондация „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“.

Припомняме, че срокът за подаване на документите в дирекции "Социално подпомагане" е до 17 юли т.г.

 

В прикачените файлове може да прочетете за високотехнологичните помощни средства /ВТПС/, които се използват от лица със затруднения в комуникацията, вследствие на увреждания в говорния апарат или горни крайници.

Useful information