Дейност

Дейност

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА СИБ:

Трудова, битова, социална рехабилитация, дейности по социалната интеграция, издателсkа дейност, рехабилитация

ПОДПОМАГАЩИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ:

Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
Административно-правни;
Трудово-правни;
Осигуряване на трудова заетост;
Информационно-консултантски услуги;
Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми;

Акцентът в работата на СИБ е сътрудничеството с местните органи за самоуправление в сферите образование и квалификация, достъпност, трудова заетост, жизнен стандарт и социална защита – за целта СИБ работи с повече от 3 000 доброволни сътрудници.

СИБ издава месечен бюлетин „Кураж” – информационен източник за социални права, консултации, реализирани дейности и мероприятия от местните структури, който се разпространява  до актива на СИБ и до всички структури на СИБ.

СИБ има представителство във всичките области на страната. В настоящия момент СИБ има работещи структури в 168 общини и в 18 района на гр. София.

В СИБ могат да членуват и симпатизанти (без решение на ТЕЛК) до 20% от състава на съответната структура.

 

Национален информационно-консултантски център

На 4 април 2003 г. Съюзът на инвалидите в България откри Национален информационно- консултантски център (НИКЦ) за хора със специфични възможности, който е напълно адаптиран и достъпен за хора на инвалидни колички и други трудности в придвижването. Това стана възможно благодарение на съдействието на Президента на Република България Георги Първанов, на правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”. Много голяма помощ оказаха Алианц България Холдинг, Национална телевизия БТВ, фирма “Хаглайтнер България ООД”, ПР§Медиа,  и медийните партньори Дарик радио и в. “24 часа”.

Целта на този център е да предоставя всякакъв вид услуги на хора със специфични възможности (инвалиди), независимо от това дали са членове на СИБ. В момента се извършват информационни и консултантски услуги при лично посещение и по телефона. Идеята на СИБ е такива центрове да се изграждат и в регионалните организации.

Адрес:

София 1000
ул. “Христо Белчев” 8, ет. 3

Useful information