Partners of the Union of Disabled in Bulgaria

Асоциация на родители на деца с нарушен слух

Visited the site

Национален съюз на коперациите на инвалидите

Visited the site

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ

Visited the site

Национална асоциация на слепоглухите в България

Visited the site

Съюз на глухите в България

Visited the site

Съюз на слепите в България

Visited the site

Българска търговско-промишлена палата

Visited the site

Съюз на българските автомобилисти

Visited the site

Министерство на труда и социалната политика

Visited the site

Министерство на транспорта

Visited the site

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Visited the site

Министерство на здравеопазването

Visited the site

Министерство на образованието

Visited the site

Център за Психологически Изследвания

Visited the site

Национална федерация на работодателите на инвалиди

Visited the site

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Visited the site

Национален алианс за социална отговорност

Visited the site

Българска асоциация “Диабет”

Visited the site

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Visited the site

Национален център за рехабилитация на слепи

Visited the site

Национална организация „Малки български хора”

Visited the site

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Visited the site

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Visited the site

Българска асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

Visited the site

Национална асоциация на хора с придобити увреждания

Visited the site

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Visited the site

Useful information