Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομοθεσίας των ατόμων με αναπηρίες

Νομοθεσία

Οι βασικοί νόμοι και άλλα σημαντικά έγγραφα που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων με αναπηρίες τοποθετούνται εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ